เกี่ยวกับเรา First Safe Engineering

 

 

บริษัท เฟิร์ส เซฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (First Safe Engineering Co.,Ltd.)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวัดแก๊สทั้งแบบชนิดพกพาและแบบติดตั้ง อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยแบบครบวงจร อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงบริการติดตั้ง สอบเทียบ และซ่อมบำรุง โดยทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ตรง ที่พร้อมยินดีให้คำปรึกษาในสินค้าและบริการ

 

“บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับบริการตามมาตรฐานในระดับสากล เราจึงใส่ใจในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบเทียบ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่อง”

 

เพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับการบริการที่เป็นเลิศ ราคาที่เหมาะสม และการส่งมอบตรงต่อเวลา เราพร้อมที่จะมุ่งมั่น และพัฒนาในด้านการบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

 

เราเน้นการบริการที่รวดเร็วและมีคุณภาพ สำหรับงานสอบเทียบ  เรามีบริการทั้งในและนอกสถานที่ตามความต้องการของลูกค้า